Lieve vrienden met Myla,

Tot onze spijt moeten wij jullie meedelen dat de Midzomer Benefiet BBQ van vrijdag 21 juni niet doorgaat i.v.m. onvoldoende aanmeldingen om dit Barbecue feest tot een groot succes te maken.

Wij hadden gehoopt op voldoende deelname, maar hebben als bestuur waarschijnlijk onvoldoende rekening gehouden met het tijdstip. Het is een drukke tijd voor veel mensen zo vlak voor de vakantie, waarin al zoveel festivals en evenementen plaatsvinden.

Wij hopen desondanks in de toekomst door te gaan met het organiseren van voor iedereen zo aantrekkelijk mogelijke activiteiten en bedanken iedereen, die als sponsor onze Stichting de afgelopen tijd financieel hebben ondersteund en/of dat in de toekomst ook van plan zijn te doen.

Wij blijven als bestuur uiteraard ook actief doorgaan met jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de Stichting en de ontwikkelingen van Myla in het bijzonder en zullen dat tevens regelmatig plaatsen op facebook en de website www.vriendenmetmyla.com

 

   

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Stichting Vrienden met Myla